BLUEMAILER.INFO nhận gửi email quảng cáo sản phẩm, website, email marketing cho quý khách hàng. Với chi phí 4đ/ email, gửi tối thiểu 25.000 email một lần. Miễn phí thiết kế thư quảng cáo cho khách hàng, bao gồm cả danh sách địa chỉ email. Liên hệ: anh Khánh. Điện thoại: 090 990 5651. Email: phamdackhanh [@] gmail.com.

Xem mẫu thiết kế thư quảng cáo, email marketing: http://www.brainent.com/ads/relaxing-playlist-april-2016-web-1.html

Xem mẫu thống kê đã gửi email quảng cáo bên dưới.
Shopee

Abuse complaint: abuse [@] bluemailer.info | Privacy Policy